گرانبهاترین گردنبند دنیا ؟

??گرانبهاترین گردنبندی، که تا به حال گردن کرده اید، «دستان حلقه شده» فرزندتان است...

فرزندانتان را خالصانه در آغوش بگیرید و طعم محبت واقعی را در محیط خانه، به آنها بچشانید.

یکی از بهترین تشویق ها برای کودک( انسان)، تشویق عاطفی_ لمسی است. وقتی فرزندتان کار خوبی انجام داد، او را در آغوش بگیرید، ببوسید، نوازش کنید و او را تحسین کنید.

وقتی او در آغوشتان است، همه دنیای شما در دستان شماست و همه دنیای او شما هستید، پس تا وقتی او تمایل دارد، اجازه دهید، در آغوش تان بماند و هرگز نگویید، بسه دیگه، برو کار دارم

??هرگز او را پس نزنید??
/ 0 نظر / 42 بازدید