اموزش ریاضی پیش دبستانی ( وسیله نقلیه )

اموزش ریاضی پیش دبستانی ( وسیله نقلیه )

 

مقدمه :

مربیان گرامی، اولیای عزیز؛

پیش از رسیدن به دبستان، کودک شما راه درازی را در پیش دارد. راهی که در طول آن باید برای دوره­ی دبستان «آماده » شود. ذهن کودک 4 تا 6 ساله ی شما برای فراگیری مفاهیم پایه ای بسیار آماده است و برای بهره برداری مناسب از این فرصت وظیفه ی همه مربیان و اولیا بشمار می رود.

این مجموعه با ویژگی های زیر تدوین شده است:

 

اهداف:

- شناخت پیرامون کودک

- شناخت وسایل نقلیه اطراف خود

- آمادگی برای دوران دبستان

- کسب مهارت در هم خوانی دست، زبان و اندیشه

- ایجاد ارتباط کودک با جامعه

- تقویت حواس پنجگانه

- تقویت سرعت عمل و سرعت در فراگیری مفاهیم

- تقویت و درک مفاهیم آموزشی از راه به کار گیری خلاقیت های فردی – گروهی

 

در پیش دبستان کودکان را با مفاهیم ریاضی زیر آشنا می کنند که به قرار زیر است:

1 .آموزش مفاهیم قیاسی ( کوچک-بزرگ، دور –نزدیک ،زیر-رو ،بالا –پایین و... )

2 .شناخت رابطه ها (شباهت یابی ،تفاوت یابی ،دسته بندی ،ارتباط یابی نظم وترتیب ، و... )

3 .آشنایی با کمیت های عددی (1 تا 10 )، کمتر وبیشتر ،تقارن و ... )

4 .آشنایی با شکل های هندسی (نقطه ،خط ،سه گوش ،چهار گوش و ...)

5 .عدد نویسی (1 تا 10 )

 

روش کار:

مجموعه فوق هدف های بالا را به شیوه ی آموزش غیر مستقیم دنبال می کند. استفاده از زمینه های نقاشی، شعر، داستان، نمایش، بازی در راستای آموزش مفاهیم ریاضی ویژگی این مجموعه است.که روش کار توضیح داده شده است و این به خلاقیت و هنر شما مربی و همکار عزیز بستگی دارد تا با توجه به مطالب مندرج به اهداف مورد نظر واحد کار دست پیدا کنی .  

با آرزوی موفقیت 


تشخیص 

اسباب بازی های گوناگونی را در اختیار کودکان قرار داده و از آنها می خواهیم وسایل نقلیه را جدا کنند.

یک وسیله نقلیه را نقاشی بکشد و به دلخواه آن را رنگ آمیزی کند 

با قیچی از روی نقطه چین ببرد. بعد تکه ها را طوری کنار هم بچسبان که شکل های به هم ریخته کامل شود. (جورچین)

شکل های مثل هم را به هم وصل کند .

با هماهنگی شهرک ترافیک و دادن رضایت نامه به اولیای کودکان در تاریخی مشخص بچه ها را برای بازدید به شهرک ترافیک برده و از مسولین آنجا تقاضا می کنیم در خصوص وسیله نقلیه و.... صحبت کنند و با بازی قوانین عبور و مرور را مختصر شرح می دهیم .

  با هماهنگی اولیا و گرفتن رضایت نامه بچه ها را برای بازدید از ایستگاه های اتوبوس -  تاکسی – مترو و یا فرودگاه آنان را با وسیله نقلیه آشنا می کنیم.

 بچه ها را گروه های مختلف تقسیم کرده و سپس قطار بازی می کنیم و با درآوردن صداهای قطار و .... آنها را با مفهوم وسیله نقلیه آشنا می سازیم.در این بازی بچه ها باید با نظم و ترتیب قد یعنی از کوچک به بزرگ بایستند و همچنین دنبال هم را بگیرند و صدای قطار را دربیارند. هوهو، چی چی؛ هوهو، چی چی.

مفاهیم مکانی فضایی

با نشان دادن وسیله های مختلف پرسیده می شود که کدام وسیله در آسمان حرکت می کند ؟

 

با نشان دادن وسیله های مختلف پرسیده می شود کدام وسیله به کمک چرخ حرکت می کند؟

با نشان دادن وسیله های مختلف پرسیده می شود کدام وسیله بر روی آب حرکت می کند؟

با نشان دادن وسیله های مختلف وسایل نقلیه دور را رنگ کند. 

با نشان دادن وسیله های مختلف وسیله های نقلیه مسافربری را رنگ کند. 

یک دایره بزرگ بکشید. همه بچه ها داخل دایره بایستند. سپس یک وسیله نقلیه را نام ببرید، مثل ماشین؛ بعد از بچه ها بخواهید با صدای اول آن به سرعت یک وسیله نقلیه دیگر را نام ببرند. هر کس زودتر نام وسیله نقلیه را ببرد از دایره بیرون می آید . پس از چند دور بازی هر کس که آخرین نفر داخل دایره باقی ماند، بازنده است. 

مجموعه سازی

با نشان دادن وسیله های مختلف وسیله نقلیه ی که دو درب دارد را رنگ کند.

با نشان دادن وسیله های مختلف  فقط وسیله نقلیه ای که زیر آب حرکت می کند رنگ کند. 

با نشان دادن وسیله های مختلف فقط وسایل نقلیه ای که در خشکی حرکت می کند  رنگ کند. 

بچه ها را به دو گروه مساوی تقسیم کرده و آنها را روبروی هم پشت میز بنشانید و خودتان کنار یمز قرار بگیرید. سپس وسیله نقلیه های مختلف را در اختیار آنان قرار دهید به طوری که به هریک از بچه ها یک وسیله داشته باشد . سپس از بچه ها بخواهید بلند نام وسیله نقلیه ای که در اختیار دارد را نام ببرد. تا مطمئن شوید که همه ی آنان نام وسیله را می شناسند . بعد بازی شروع می شود. شما نام یک وسیله را می ببرید( مثال : قطار ) . کسی که قطار دارد باید نام فرد دیگری از ردیف روبه رو را بگوید . مثلا (هواپیما . کسی که هواپیما در دست دارد یکی از دیگر از ردیف روبه رو نام می برد و بازی به همین ترتیب ادامه می یابد. هر کس که در گفتن اسم ها دچار اشتباه شود یا کسی را از افراد گروه خود نام ببرد و یا اینکه مکث کند بازی را از دست داده است ولی باید همان جا بنشیند و اگر کسی اسم او را ببرد، او هم بازی را از دست داده است.

بازی به همین ترتیب ادامه دارد تا در یکی از گروه ها فقط یک نفر باقی بماند . در این صورت گروهی که بیشترین افراد خود را حفظ کرده است ، بازی را برده است.

شناخت رابطه ها

با نشان دادن وسیله های مختلف وسیله های مرتبط با یکدیگر را به هم وصل کند.

با نشان دادن وسیله های مختلفوسیله های مرتبط با یکدیگر را به هم وصل کند.

با نشان دادن وسیله های مختلف  وسیله نقلیه بزرگ را به وسیله نقلیه کوچک وصل کند.

  بچه ها را به چند گروه تقسیم وتصاویر نیمه کامل وسایل نقلیه راکه به صورت پازل می باشد بین اعضای هرگروه پخش کنید و با زدن یک سوت هر گروه باید وسیله نقلیه ای که تیکه هایش بین اعضا می باشد را کامل کنند.

با هم بخونید 

 

وقتی که روبه روی

یه آیینه می شینم

قطار کوچولویی

در آیینه می بینم

من که هوهوچی چی می کنم

هو هو چی چی می خونه

قطار توی آیینه

خیلی به من میمونه 

ردیف سازی

تعدادی از بچه ها را به عنوان وسیله نقلیه انتخاب کرده و از بچه های دیگر میخواهیم متناسب با ظرفیت هر وسیله نقلیه نقش مسافر را بازی کرده و به سمت وسیله ها برود.

با نشان دادن وسیله های مختلف اتوبوس های مسافری را از زیاد به کم شماره گذاری کند.  

با نشان دادن وسیله های مختلف وسایل نقلیه زیر را از کوچک به بزرک شماره گذاری کند.

تناظر یک به یک

با نشان دادن وسیله های مختلف اعداد مربوطه را به تعداد هر کدام وصل کند.

با نشان دادن عددهای مختلف در ماشین های مختلف خط بزنند یا ادم بکشند.

روی مقوای شکل چند اتوبوس کشیده و سپس تعدادی آدمک هم می کشیم و سپس بچه ها را گروه بندی کرده و به هر کدام از آنها تعدادی از این آدمک ها و اتوبوس می دهیم . سپس به آنها می گوییم من کارت عددی را به شما نشان میدهم و شما باید به عدد دقت کنی و آدمک ها را به تعداد این اعداد در اتوبوس بچسبانی و عدد مربوطه را هم بنویسی . هر گروه کار خود را تمیز تر انجام داد برنده است . 

بقاء

با نشان دادن اشکال مختلف داخل آنها فرمان - راننده - درب - ایینه بکشند . 

بچه ها را گروه بندی کرده و خمیرها را در اختیار آنان قرار داده و اشکال وسیله نقلیه را با استفاده از خمیر درست کنند . دقت داشته باشید مقدار خمیر به یک اندازه باشد ولیکن وسایل گوناگون مثل قطار – هواپیما – کشتی – اتوبوس و .... را درست کنند . سپس سوالاتی از قبیل اندازه این اشکال با دیگری فرق دارد یا خیر . همچنین در زمینه بزرگی و کوچکی وسایل درست شده با خمیرهای یک اندازه وارد بحث و گفت و گو می شویم تا مفهوم بقا در آنان به درستی شکل گیرد . هر چقدر این بازی ها بیشتر صورت بگیرد کودکان بهتر به این مفهوم دست پیدا می کنند . 

اشکال هندسی

یکی از موضوعات ریل قطار ، جاده ، باند پرواز را با کمک خط های راست نقاشی کن و درباره آن با آنها گفت و گو کنید . 

از بچه ها بخواهید با زدن کف دست راست و چپ روی سینه و پا صدای قطار را بازسازی کنند.

از بچه ها بخواهید اشکال هندسی شامل مربع – مستطیل – دایره – مثلث و ... را روی مقوا کشیده و ببرید و سپس با کنار هم قرار دادن آنان یک وسیله نقلیه را درست کرده و بر روی مقوای دیگر بچسباند. 

با استفاده از اشکال هندسی مربع و مستطیل و سه گوش یک وسیله نقلیه نقاشی بکشد. 

 

/ 1 نظر / 261 بازدید
هاشم

سلام جالب بود